راه اندازی ‍‍پورتال حقوقی اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی

بحول قوه الهی از تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ پورتال حقوقی اداره کل ثبت احوال استان با هدف اطلاع رسانی در زمینه قوانین و مقررات حقوقی و سجلی راه اندازی گردید از کلیه همکاران دعوت می گردد مقالات خود را جهت قرار دان در پورتال با نام خودشان به صورت تایپ شده در نرم افزار ورد (Word)   به حوزه حقوقی و سجلی استان ارسال نمایند